Tiedeakatemioiden yhteistyö tiivistyy

 

Suomalaiset tiedeakatemiat tiivistävät yhteistyötään tieteen parhaaksi ja yhteiskunnan hyväksi

 

Suomen neljä tiedeakatemiaa Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Tiedeseura, Teknillisten Tieteiden Akatemia ja Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland ovat allekirjoittaneet historiallisen aiesopimuksen kansallisen yhteistyön ja kansainvälisen vaikuttavuuden vahvistamiseksi.

 

Eri tieteenalojen raja-aitojen murtuminen, tiivistynyt tieteiden välinen yhteistyö ja niiden kytkeytyminen yhdessä ja erikseen yhteiskunnan kehitykseen haastaa myös tiedeakatemiat entistä aktiivisempaan yhteistyöhön. Nyt tiivistyvällä tiedeakatemiain yhteistyöllä pyritään vahvistamaan tieteen ja tutkimustiedon roolia ja näkyvyyttä yhteiskunnassa. Yhteistyö mahdollistaa entistä paremmin tiedeakatemiain jäsenistön asiantuntemuksen tarjoamisen yhteiskunnan käyttöön tiedeneuvonannossa ja julkisessa keskustelussa.

Tieteen korkean laadun kannalta on tärkeää, että Suomen tiedettä ja tutkijoita tehdään tunnetuksi maailmalla. Tähän tiedeakatemiat pystyvät parhaiten yhdistämällä voimansa entistä tiiviimmäksi. Yhteistyö tuo myös teknilliset tieteet entistä tiiviimmäksi osaksi yhteistä tiedeyhteisöä. Yhdessä tiedeakatemiat edustavat kattavasti suomalaista tiedettä ja kaikkia tieteenaloja.

Yhteistoiminnalla tiedeakatemiat täydentävät rahoitusorganisaationa toimivan Suomen Akatemian toimintaa ja auttavat osaltaan selkeyttämään tieteen organisaatioiden käytäntöjä ja nimikkeitä. Yhteistoiminnan avulla myös vahvistetaan tiedeakatemioiden yhteyksiä keskeisiin sidosryhmiin ja kumppaneihin, kuten Millennium-teknologiapalkintoa jakavaan Tekniikan Akatemia -säätiöön.

Aiesopimus on tärkeä osa Suomen tiedeakatemiajärjestelmän uudistumista ja suuntautumista tulevaisuuteen. Sopimuksen puitteissa tiedeakatemiat osallistuvat yhä vahvemmin kansallisen tiedeyhteisön kehittämiseen ja sen kansainvälistymiseen.

 

Lisätietoja:

 

professori Kirsi Tirri, esimies, Suomalainen Tiedeakatemia, 0407437269, kirsi.tirri@helsinki.fi

professori Fred Karlsson, puheenjohtaja, Suomen Tiedeseura, 0405119717, fred.karlsson@helsinki.fi

professori Ilkka Pöyhönen, esimies, Teknillisten tieteiden akatemia, 0405718970, ilkka.poyhonen@lut.fi

professori Jarl-Thure Eriksson, puheenjohtaja, Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland, 0405012570, Jarl.Thure.Eriksson@gmail.com


Return

uutiset


11.05.2018

Vaali-istunto

02.05.2018

Vaali-istunto

26.03.2018

Vuosi-istunto

12.03.2018

Vuosi-istunto 2018

20.09.2017

Syysistunto

03.07.2017

TTAn kesäretki

21.06.2017

TTAn kesäretki

18.05.2017

Tiedeakatemioiden yhteistyö tiivistyy

06.04.2017

Vaali-istunto 23.5.

06.04.2017

Sivut toimivat taas

22.02.2017

Vuosi-istunto

08.01.2017

Teollisuusistunto

21.10.2016

Jouluistunto

07.09.2016

TTA:n lokakuun istunto

08.08.2016

Kesäretken ohjelma

25.07.2016

TTA:n tilinumero

12.06.2016

Akatemian kesäretki 2016

13.04.2016

Toukokuun istunto

16.02.2016

Jäsenesitykset

26.01.2016

Istunto 1/2016 postitus

13.12.2015

Joulu-istunnon kalvot

16.11.2015

Taitajan palkinto

07.10.2015

Joulu-istunto

16.06.2015

Kesäretki 2015

04.03.2015

TTA:n vaali-istunto 19.5.

04.03.2015

Yhteistilaisuus STV:n kanssa 19.5.


Istunto

29. toukokuuta 2018

 

TTA:n seuraava istunto tiistaina 29. toukokuuta.