Historia

Teknillisten Tieteiden Akatemia perustettiin vuonna 1957 kohottamaan teknillisten tieteiden asemaa Suomessa ja rakentamaan yhteyksiä ulkomaisiin tiedejärjestöihin. Viidenkymmenen vuoden aikana tekniikan kehitys on edennyt huimaavalla tavalla, ja myös TTA on uudistunut useammin kuin kerran. Sen toimintatavat ovat vaihtuneet, mutta tiedeakatemian perustehtävä on säilynyt murrosten yli. Vuodesta 2013 TTA on toiminut Tekniikan Akatemiasäätiön TAF akatemianeuvoston toisena henkilöakatemiana Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finlandin ohella.

Akatemian esimiehinä ovat toimineet:

1957 - 1967 Arvo Ylinen
1967 - 1969 Waldemar Jensen
1969 - 1971 Pekka Rautala
1971 - 1977 Pekka Jauho
1977 - 1980 Jan-Erik Jansson
1980 - 1984 Pentti Laasonen
1984 - 1987 Martti M. Kaila
1987 - 1993 Jorma Routti
1993 - 1997 Matti Kankaanpää
1997 - 2000 Juhani Ahava
2000 - 2003 Jaakko Ihamuotila
2003 - 2008 Matti Pursula
2008 - 2014 Olavi Nevanlinna
2014 - Ilkka Pöyhönen

Toimitusjohtajana ja pääsihteerinä ovat toimineet:

1973 - 1974 Sten Einar Stenij
1974 - 1979 Viljo Kuuskoski
1980 - 1984 Olli Lokki
1985 - 1988 Eero Heikinheimo
1988 - 1997 Eino Tunkelo
1997 - 1999 Martti M. Kaila
1999 - 2001 Ossi Kokkonen
2001 - 2006 Asko Saarela
2007 - 2008 Ossi Kokkonen
2008 - 2011 Ari Muhonen
2011 - Panu Nykänen

Akatemian vaalikokous järjestetään tiistaina 17.5.2022 kello 18:00