Jäsenten valintakriteerit

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan valita Suomen kansalainen, joka itsenäisellä luovalla työllään tai muulla tavalla on ansiokkaasti edistänyt teknillistieteellistä tutkimusta, teollista toimintaa, teknologiaa vaativaa liiketoimintaa tai teknillistä kehitystä taikka niihin kytkeytyvää taloustieteellistä tutkimusta ja joka on valmis edistämään akatemian päämääriä.

Jäseniä valittaessa on otettava huomioon, että jäsenkunta edustaa tasapuolisesti Suomen kannalta tärkeitä teknistieteellisiä, taloudellisia ja niihin läheisesti liittyviä aloja.

Akatemian jäsenten lukumäärä on rajoitettu siten, että alle 65 vuoden ikäisiä varsinaisia jäseniä on enintään 250.

KESÄRETKI

15. elokuuta 2017

 

TTA:n kesäretki 2017 elokuun 15 päivänä. Ks.uutiset.