Teknillisten Tieteiden Akatemian hallitus on kutsunut akatemian kunniajäseniksi seuraavat henkilöt:

 

 

Vuorineuvos Juhani Ahava

 

Professori emeritus Lauri Holappa

 

Vuorineuvos Jaakko Ihamuotila

 

Professori Markku Mannerkoski

 

Hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila

 

Professori Matti Pursula

 

Tekn.tri h.c. Kari Sipilä

 

Akatemian vaalikokous järjestetään tiistaina 17.5.2022 kello 18:00