Tee jäsenehdotus

Ehdotuksen uuden varsinaisen jäsenen valitsemisesta tekee akatemian hallitukselle kolme varsinaista jäsentä kirjallisesti ennen helmikuun 2021 loppua.

Ehdotus jätetään pääsihteerille osoitetulla kirjeellä, johon liitetään esittävän jäsenen lisäksi kahden puoltavan jäsenen allekirjoitukset. Ehdotuskirjeestä tulee käydä ilmi perustelut jäsenyydelle.

Lisäksi ehdotukseen merkitään mille toimialalle ehdotettu henkilö kuuluu. Toimialat ovat:

 

Informaatioteknologia

Kemian tekniikka

Konetekniikka

Matematiikka, muut luonnontieteet

Metalli- ja vuoriteollisuus

Metsäteollisuus

Rakennustekniikka, arkkitehtuuri

Sähkö, elektroniikka

Talous

Tekniikan historia ja filosofia

Muu, mikä:

 

 

Ehdotusta tehtäessä käytetään jäsenehdotuslomaketta.

 

Jäsenehdotuslomake.doc

 

Kirje lähetetään osoitteeseen: 

 

TTA:n pääsihteeri

Panu Nykänen

Teknillisten Tieteiden Akatemia

Otakaari 24

00250 Espoo

 

Ehdotuksen voi lähettää myös sähköpostilla. Viesti voidaan jättää word-tiedostona tai .pdf:nä. Kahden puoltavan jäsenen allekirjoitukset tulees sisältyä lomakkeeseen tai puoltolause tulee lähettää sähköpostiviestillä erikseen pääsihteerille.

 

panu.nykanen@ttatv.fi

 

Ehdotetun henkilön tulee valittaessa olla alle 65-vuotias. Jos hallitus puoltaa ehdotusta, se esitellään akatemialle varsinaisessa vuosi-istunnossa maaliskuussa. Vaali toimitetaan umpilipuin akatemian vaali-istunnossa toukokuussa. Ehdotettu katsotaan valituksi, jos vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä kannattaa ehdotusta. Samoin on meneteltävä ulkomaisia jäseniä ja kunniajäseniä valittaessa.

Akatemian vaalikokous järjestetään tiistaina 17.5.2022 kello 18:00