Tee jäsenehdotus

Ehdotuksen uuden varsinaisen jäsenen valitsemisesta tekee akatemian hallitukselle vähintään kolme varsinaista jäsentä kirjallisesti ennen helmikuun 2018 loppua.

Ehdotuksen voi jättää vapaamuotoisella pääsihteerille osoitetulla kirjeellä, johon liitetään myös kahden puoltavan jäsenen allekirjoitukset. Ehdotuskirjeestä tulee käydä ilmi perustelut jäsenyydelle, sekä ehdotetun henkilön lyhyt CV.

Lisäksi ehdukseen merkitään mille toimialalle ehdotettu henkilö kuuluu. Toimialat ovat:

 

I Informaatioteknologia

K Konetekniikka

L Matematiikka, muut luonnontieteet ja talous

M Metalli-, vuori- ja metsäteollisuus

R Rakennustekniikka, arkkitehtuuri

S Sähkö, elektroniikka

 

Alaryhmä:

Te Teollisuus ja muu liiketoiminta

Tu Tutkimus ja opetus

 

 

Ehdotusta tehtäessä voidaan käyttää jäsenehdotuslomaketta.

 

Jäsenehdotuslomake.doc

 

Kirje lähetetään osoitteeseen: 

 

TTA:n pääsihteeri

Panu Nykänen

TAF

Pohjoisesplanadi 33 A

00100 Helsinki

 

Ehdotuksen voi lähettää myös sähköpostilla. Viesti voi olla kuva esityskirjeestä tai text-only -muotoinen viesti. Tällöin kahden puoltavan jäsenen tulee lähettää asiasta sähköpostiviestit erikseen pääsihteerille.

 

panu.nykanen@ttatv.fi

 

Ehdotetun henkilön tulee valittaessa olla alle 65-vuotias. Jos hallitus puoltaa ehdotusta, se esitellään akatemialle varsinaisessa istunnossa maaliskuussa. Vaali toimitetaan umpilipuin akatemian seuraavassa istunnossa toukokuussa. Ehdotettu katsotaan valituksi, jos vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä kannattaa ehdotusta. Samoin on meneteltävä ulkomaisia jäseniä ja kunniajäseniä valittaessa.

Vaali-istunto

16. toukokuuta 2019 kello 18:00