Toimintaperiaatteet

Teknillisten Tieteiden Akatemian (TTA) sääntöjensä mukaisena tarkoituksena on edistää teknistieteellistä ja taloudellista tutkimusta, koulutusta ja sivistystä, tutkimustulosten ja teknisten saavutusten hyödyntämistä suomalaisen teollisuuden, muun elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kehittämiseksi, kestävän kehityksen edistämiseksi Suomessa ja kansainvälisesti sekä kohottaa edustamiensa tieteenalojen arvostusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi akatemia:
1) pitää istuntoja ja järjestää esitelmätilaisuuksia
2) tekee aloitteita ja antaa harkintansa mukaan lausuntoja alaansa kuuluvista asioista
3) nostaa osaamista ja arvostusta edustamillaan toimialoilla sekä akatemiana että jäsentensä asiantuntemuksen avulla
4) tukee omalla toiminnallaan yliopistojen ja tutkimuslaitosten toimintaa
5) tukee omalla toiminnallaan suomalaisen teollisuuden ja muun elinkeinoelämän kilpailukykyä ja kansainvälistymistä sekä yhteiskunnan kehittämistä
6) tukee omalla toiminnallaan tekniikan, luonnontieteiden ja talouden koulutusta kaikilla koulutustasoilla
7) myöntää varoistaan ja hallinnassaan olevista rahastoista apurahoja ja edistää teknillistä tutkimustoimintaa jakamalla raha- tai muita palkintoja ansiokkaista tieteellisistä tutkimuksista, töistä ja keksinnöistä
8) hoitaa osaltaan alaansa kuuluvaa kansainvälistä yhteistoimintaa
9) edistää muilla vastaavanlaisilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamista.

TTA kehittää omaa toimintaansa tiiviisti Tekniikan Akatemiasäätiön (TAF) yhteydessä yhteistyössä STV:n (Svenska tekniska vetenskapsakademin i Finland) kanssa. Ulospäin suuntautuva toiminta pyritään toteuttamaan TAF:n toimiston voimin ja tunnusten alla henkilöakatemioiden toimiessa asiantuntijaresurssina.

Kesäretki

14. elokuuta 2018

 

Kesäretki 14. elokuuta. TTA:n seuraava istunto lokakuussa.